english version


oferta

Oferujemy profesjonalne tłumaczenia pisemne i ustne z języka angielskiego i na język angielski.

Firma świadczy usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych:
zwykłych (nieuwierzytelnionych)
uwierzytelnionych ("przysięgłych", tj. poświadczonych za zgodność przez tłumacza przysięgłego)

następujących tekstów:

- dokumenty urzędowe (np. dokumenty wydawane przez urzędy stanu cywilnego czy urzędy skarbowe, świadectwa, dyplomy, certyfikaty, dokumenty sądowe, w tym pozwy i wyroki, zapytania o niekaralność, wyciągi z KRS, pełnomocnictwa, akty notarialne, dowody rejestracyjne pojazdów, prawa jazdy i wiele innych),
- dokumenty biznesowe (np. umowy, faktury, umowy spółek, korespondencja handlowa, cenniki, oferty, prezentacje),
- materiały reklamowe i promocyjne,
- strony internetowe,
- listy motywacyjne i curriculum vitae,
- teksty techniczne (w tym instrukcje obsługi), humanistyczne i specjalistyczne.

Wykonujemy również tłumaczenia ustne konsekutywne, w tym uwierzytelnione, np. w kancelariach notarialnych, sądach, urzędach stanu cywilnego i innych instytucjach, gdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wymagane jest tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego.

W zależności od potrzeb naszych Klientów proponujemy usługi w trybie:
standardowym (1-4 stron na dobę ),
pilnym (5-10 stron na dobę),
ekspresowym (powyżej 10 stron na dobę).

Przy większych zleceniach chętnie negocjujemy ceny.

Zapraszamy do współpracy!