english version


jak złożyć zlecenie ?

Przedsiębiorcy i instytucje:

Zlecenia tłumaczenia mogą Państwo dokonać osobiście lub zdalnie, np. przez e-mail lub faks (ewentualnie za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub przesyłki kurierskiej).

I. Składanie zlecenia za pomocą e-maila lub faksu

Należy pobrać ze strony Regulamin współpracy i zapoznać się z nim. Następnie w wybrany przez Państwa sposób dostarczyć do naszego biura następujące dokumenty:

- czytelnie wypełniony i podpisany formularz zlecenia tłumaczenia,
- podpisane oświadczenie (zawarte w formularzu), że zapoznali się Państwo z treścią Regulaminu Współpracy i cennikiem, wraz z pieczątką firmową oraz podpisem złożonym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Zleceniodawcy,
- tekst do tłumaczenia.

nr faksu: (0 34) 361-38-83
tel. kom.: 888-21-22-23
e-mail: biuro@jezykangielski.com.pl

Potwierdzenie zlecenia przez Biuro

Po otrzymaniu formularza zlecenia, oświadczenia i tekstu do tłumaczenia Biuro potwierdza odbiór tych dokumentów. Biuro również informuje Zleceniodawcę o ostatecznych warunkach wykonania zlecenia, jeżeli odbiegają od złożonych w zamówieniu. Potwierdzenie otrzymania dokumentów i ustalenie warunków wykonania zlecenia jest jednoznaczne z przyjęciem zlecenia przez Biuro. Biuro przystępuje do realizacji zlecenia następnego dnia roboczego po otrzymaniu uzgodnionej przedpłaty na konto firmowe (patrz: Formy i warunki płatności).

II. Osobiste składanie zleceń

W celu osobistego złożenia zlecenia zapraszamy do naszego biura od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00.

Klienci indywidualni (osoby fizyczne):

Osoby fizyczne mogą składać zlecenia osobiście, za pomocą e-maila lub faksu bądź za pośrednictwem poczty lub przesyłki kurierskiej. Umowa dochodzi do skutku na warunkach wynegocjowanych przez strony.

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: (34) 361-38-83, 888-21-22-23 lub e-mail: info@jezykangielski.com.pl.