english version


cennik

Poniżej prezentujemy aktualny cennik naszych usług.

Tłumaczenia pisemne

Ceny dotyczą jednej strony tekstu tłumaczenia (tzw. strony rozliczeniowej). Rozliczenie usługi następuje na podstawie liczby znaków w tłumaczeniu (tekście docelowym). Znaki obejmują litery, cyfry, znaki interpunkcyjne i wszelkie inne znaki drukarskie oraz niezbędne spacje.

Strona rozliczeniowa, czyli jedna strona tekstu tłumaczenia, wynosi:

- tłumaczenia zwykłe (nieuwierzytelnione): 1800 znaków*
- tłumaczenia uwierzytelnione ("przysięgłe", tj. poświadczone za zgodność przez tłumacza przysięgłego): 1125 znaków*

* w przypadku tłumaczeń zwykłych rozliczenie następuje proporcjonalnie do liczby znaków, co oznacza, że nie zaokrąglamy rozpoczętej strony rozliczeniowej do pełnej strony (np. w przypadku ostatniej niepełnej strony tłumaczenia).

* objętość strony tłumaczenia uwierzytelnionego wynosi 1125 znaków, wliczając spacje, a każda rozpoczęta strona tłumaczenia liczona jest jako pełna - zasada ta regulowana jest rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. U. z dnia 26 stycznia 2005 r.).

UWAGA! Liczba stron tłumaczenia (tekstu docelowego), szczególnie w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych, zazwyczaj nie jest równa liczbie stron oryginału (tekstu źródłowego).

W przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego tłumaczeniu podlega nie tylko sama treść dokumentu. Tłumacz przysięgły zobowiązany jest również do przełożenia lub opisania innych jego elementów, takich jak pieczęcie, podpisy, znaki graficzne czy wodne. Ponadto tłumacz poświadcza wykonane przez siebie tłumaczenia za zgodność z oryginałem, odpisem lub kopią (w tym kopią elektroniczną - skanem) zależnie od rodzaju przedłożonego mu dokumentu.

Minimum rozliczenia stanowi jedna strona tłumaczenia - cena tłumaczenia o objętości mniejszej niż 1800 znaków lub 1125 znaków (odpowiednio dla danego rodzaju tłumaczenia) jest równa cenie za jedną stronę tłumaczenia.

Tłumaczenia zwykłe (nieuwierzytelnione)

Na język polski Na język angielski
Tryb standardowy (1-4 strony na dobę) od 30 PLN od 34 PLN
Tryb pilny (5-10 stron na dobę) + 50 % + 50 %
Tryb ekspresowy (powyżej 10 stron na dobę) + 100 % + 100 %


Tłumaczenia uwierzytelnione ("przysięgłe")

Na język polski Na język angielski
Tryb standardowy (1-4 stron na dobę) od 34 PLN od 39 PLN
Tryb pilny (5-10 stron na dobę) + 50 % + 50 %
Tryb ekspresowy (powyżej 10 stron na dobę) + 100 % + 100 %


Opłaty dodatkowe

Tekst specjalistyczny, w tym tekst o szczególnym stopniu trudności + 30-60 %
Zlecenia wymagające zaangażowania tłumacza poza godzinami pracy, w dni ustawowo wolne od pracy i weekendy + 100 %
Poświadczony odpis tłumaczenia uwierzytelnionego (dodatkowy egzemplarz) 50 % ceny
Korekta native speakera (rodzimego użytkownika języka angielskiego) + 50 %
Korekta redaktora polskojęzycznego + 50 %


Korekta tłumaczenia przez native speakera, czyli osobę, dla której język angielski jest językiem ojczystym, jest szczególnie zalecana w przypadku tekstów przeznaczonych do publikacji. Z kolei jeśli drukiem ukazać się ma tekst przetłumaczony na język polski, warto poddać go dodatkowej weryfikacji wykonanej przez profesjonalnego redaktora polonistę.


Tłumaczenia ustne uwierzytelnione ("przysięgłe")

Od 100 zł za 1 godzinę obecności tłumacza przysięgłego.

Cena ustalana jest indywidualnie i może odbiegać od podanej powyżej w zależności od rodzaju zlecenia i miejsca jego wykonywania, co każdorazowo reguluje zawarta ze zleceniodawcą umowa. Standardowo tłumaczenia ustne rozliczane są w blokach 4- lub 8-godzinnych. Godziny obecności tłumacza oblicza się od godziny, na którą tłumacz został wezwany, do godziny zwolnienia go od udziału w czynności (niezależnie od faktycznego czasu tłumaczenia).

Podane ceny nie zawierają podatku VAT 22%

Chętnie wykonamy niezobowiązującą wycenę tłumaczenia - w tym celu prosimy o przesłanie drogą elektroniczną tekstu do tłumaczenia na adres: info@jezykangielski.com.pl lub faksem pod nr: (34) 361-38-83. Postaramy się przedstawić Państwu wycenę usługi w możliwie najkrótszym czasie.